IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

11 maja, na zaproszenie dr hab. inż. Marka Kulisza Dziekana Wydziału Nauk Społecznych PANS w Nysie,  uczennice klas- resocjalizacji z bezpieczeństwem wewnętrznym pod opieką Marzanny Zawadzkiej- Ciępki brały udział w IV NYSKIEGO FORUM BEZPIECZEŃSTWA  I ADMINISTRACJI. Wybitni eksperci  wymieniali się doświadczeniami w zakresie prawa w służbie bezpieczeństwa i administracji, w tym cyberbezpieczeńtwie. Niewątpliwie  była to dla wszystkich wspaniała uczta intelektualna.